Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter informasjonsteknologi 2

 • utforske
  og
  vurdere
  muligheter, utfordringer og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi i ulike sammenhenger
 • drøfte
  etiske dilemmaer som oppstår som en konsekvens av informasjonsteknologi, både for individ og samfunn
 • utforske
  og
  vurdere
  alternative løsninger for design og implementering av et program
 • anvende
  objektorientert modellering til å
  beskrive
  et programs struktur
 • utvikle
  objektorienterte programmer med klasser, objekter, metoder og arv
 • vurdere
  og
  bruke
  strategier for feilsøking og testing av programkode
 • generalisere løsninger ved å
  utvikle
  og
  bruke
  gjenbrukbar programkode
 • vurdere
  brukervennligheten i egne og andres programmer og foreslå forbedringer
 • velge og
  bruke
  relevante systemutviklingsmetoder og -verktøy for samarbeid med andre
 • gjøre rede for
  standarder for lagring, utveksling og sikring av ulike typer data
 • bruke
  programmering til å innhente,
  analysere
  og
  presentere
  informasjon fra reelle datasett

Underveisvurdering

Standpunktvurdering