Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter informasjonsteknologi 2

 • utforske og vurdere muligheter, utfordringer og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi i ulike sammenhenger
 • drøfte etiske dilemmaer som oppstår som en konsekvens av informasjonsteknologi, både for individ og samfunn
 • utforske og vurdere alternative løsninger for design og implementering av et program
 • anvende objektorientert modellering til å beskrive et programs struktur
 • utvikle objektorienterte programmer med klasser, objekter, metoder og arv
 • vurdere og bruke strategier for feilsøking og testing av programkode
 • generalisere løsninger ved å utvikle og bruke gjenbrukbar programkode
 • vurdere brukervennligheten i egne og andres programmer og foreslå forbedringer
 • velge og bruke relevante systemutviklingsmetoder og -verktøy for samarbeid med andre
 • gjøre rede for standarder for lagring, utveksling og sikring av ulike typer data
 • bruke programmering til å innhente, analysere og presentere informasjon fra reelle datasett

Underveisvurdering

Standpunktvurdering