Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Informasjonsteknologi 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Informasjonsteknologi 2 (kompetansemål)