Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier