Fagenes relevans og sentrale verdierInformasjonsteknologi (INF01‑02)