Rettelse i Læreplan i informasjonsteknologi (INF01-02)

I avsnittet om underveisvurdering sto det: "Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter, ved bruk av relevant teknologi og hjelp til å utforske selvvalgte problemstillinger." 

Det riktige er: "Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter, ved bruk av relevant teknologi og hjelp til å utforske problemstillinger."

Se læreplanen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!