VurderingsordningInformasjonsteknologi (INF01‑02)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister