Videregående opplæring

FagkodeTittel
IKM1001Produksjon og historiefortelling
IKM1002Teknologiforståelse
IKM1003Konseptutvikling og programmering
IKM1004Tverrfaglig eksamen, informasjonsteknologi og medieproduksjon, privatister