Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og historiefortelling

 • produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier
 • utvikle
  og presentere
  budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler
 • utforske
  og bruke
  komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe
 • velge og bruke
  virkemidler, typografi og layout som passer til ulike budskap og reflektere
  over effekten disse har på budskapet
 • bruke
  teknikker for idéutvikling, kreativitet og historiefortelling i produksjon
 • utforske
  og bruke
  fortelleteknikk og dramaturgi i egne produksjoner
 • utøve kildekritikk og etisk refleksjon og anvende
  relevante regelverk i egen produksjon
 • utforske
  hvordan interaktivitet i historiefortelling kan brukes for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke
  dette i egen produksjon
 • utforske
  og tilegne seg kunnskap om endringer innenfor teknologi og programvare ved å bruke
  ulike kilder
 • gjøre rede for
  hvordan medier kan påvirke meningene våre, hvordan vi oppfatter andre og hvordan andre oppfatter oss
 • forstå
  hvordan teknologi og sikkerhet kan påvirke åpne og demokratiske prosesser og utøve etisk refleksjon knyttet til hvordan teknologi kan påvirke disse prosessene
 • gjøre rede for
  og vurdere
  hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering