Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01‑01)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter