Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01‑01)
Kjerneelementer

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

Teknologi og metode

Kommunikasjon og historiefortelling

Design og kreativitet