Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og programmering

 • anvende
  regelverk for bruk og formidling av innhold i egen produksjon og reflektere
  over ansvar og etikk knyttet til bruk og formidling av innhold i egen produksjon
 • utforske
  og beskrive
  sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer
 • bruke
  programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier
 • utforske
  og anvende
  verktøy for datamodellering i oppbygging av databaser
 • bruke
  oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner
 • visualisere og utvikle
  konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer
 • beskrive
  hvordan teknologi behandler data, algoritmer og statistikk
 • bruke
  prinsipper for feilsøking og retting i arbeid med programmering
 • bruke
  dokumentasjon og dokumentere
  faglige prosesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering