Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og programmering

  • anvende regelverk for bruk og formidling av innhold i egen produksjon og reflektere over ansvar og etikk knyttet til bruk og formidling av innhold i egen produksjon
  • utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer
  • bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier
  • utforske og anvende verktøy for datamodellering i oppbygging av databaser
  • bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner
  • visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer
  • beskrive hvordan teknologi behandler data, algoritmer og statistikk
  • bruke prinsipper for feilsøking og retting i arbeid med programmering
  • bruke dokumentasjon og dokumentere faglige prosesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering