Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Tverrfaglege tema

Ingen valde

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling