Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Kjerneelement

Ingen valde

Helse og legemiddel

Rettleiing, service og relasjonar

Administrasjon, etikk og teknologi