Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar