Geofag (GFG01‑02)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
REA3041Geofag X
REA3042Geofag 1
REA3043Geofag 2
REA3044Geofag 2, muntlig-praktisk