Geofag (GFG01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier