Geofag (GFG01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Geofag X (kompetansemål)

Geofag 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Geofag 2 (kompetansemål)