Engelsk (ENG01‑04)
Kjerneelementer

Kommunikasjon

Tilknyttede kompetansemål

Språklæring

Møte med engelskspråklige tekster