Videregående opplæring

FagkodeTittel
ELE1006Elektroniske kretser og nettverk
ELE1007Energi og styresystemer
ELE1008Tverrfaglig eksamen, elektro og datateknologi, for privatister