Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
ELE1006Elektroniske krinsar og nettverk
ELE1007Energi og styresystem
ELE1008Tverrfagleg eksamen, elektro og datateknologi, for privatistar