vg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar