Vg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier