Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produktutvikling og skapende prosesser 

 • planlegge og dokumentere en design- og produktutviklingsprosess alene og i samarbeid med andre innenfor gitte tidsrammer
 • lage og bearbeide skisser og arbeidstegninger manuelt og med digitale ressurser
 • undersøke og bruke design, kulturuttrykk, stilhistorie og lokale tradisjoner innenfor tradisjonshåndverk som inspirasjon til egen produktutvikling
 • bruke fagterminologi og visuelle virkemidler i samhandling med andre og for å dokumentere eget arbeid
 • utforske og bruke farger og symboler i utvikling av produkter i harde, myke og plastiske materialer
 • bruke prinsipper for komposisjon i to- og tredimensjonal form
 • anvende tradisjonelle målemetoder og tilpasse mønster og maler
 • utvikle nye håndverksprodukter og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • presentere ideer og produkter for kunder og andre og formidle produktenes historie og egenart
 • utforske og formidle hvordan etterspørsel, kultur, tradisjon, trender og bærekraft har betydning for håndverksfagene lokalt og regionalt
 • beregne kostnader og pris på materialer og produkter
 • utforske dilemmaer som oppstår i spennet mellom tradisjon og nyskaping
 • formidle ulik bruk av farger, symboler og materialer i håndverkprodukter
 • undersøke hvordan håndverkstradisjoner har blitt brukt til politiske og ideologiske ytringer i ulike kulturer og presentere eget arbeid som uttrykker egne følelser og meninger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering