Hva er nytt i håndverk, design og produktutvikling?

Håndverk, design og produktutvikling er et helt nytt utdanningsprogram, som innføres høsten 2020. Dette er et skapende og praktisk fag. Elevene skal erfare og få god kjennskap til håndverkstradisjoner som utgjør grunnlaget for de yrkene Vg1 leder videre til. Utdanningsprogrammet leder til 42 ulike tradisjonelle håndverksyrker.

Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram

Fra skoleåret 2020 –21 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti, med fire helt nye utdanningsprogram. Noen av utdanningsprogrammene er delt, mens andre er helt nye retninger.

Tilbudsstrukturen for hvert utdanningsprogram er avgjørende for innholdet i Vg1 læreplanene

Elevene skal erfare og få god kjennskap til håndverkstradisjoner som utgjør grunnlaget for de yrkene Vg1 leder videre til. Utdanningsprogrammet leder til 42 ulike tradisjonelle håndverksyrker.

Programfagene skal bidra til å gi elevene en grunnleggende forståelse av arbeidsprosesser i et eller flere håndverksfag, fra idé til ferdig produkt. Eleven skal designe, utvikle egne produkter, arbeide etter arbeidstegninger, mønster og oppskrift og også få mulighet til å gjenskape og reprodusere tradisjonelle håndverksprodukter.

Bærekraftig utvikling som tema er gjennomgående og sentralt i programfagene. Kjennskap til og refleksjon rundt valg og bruk av ulike materialer, produksjonsmetoder, kvalitet, holdbarhet og gjenbruk er i sentrum for elevenes læring.

Elevene skal utvikle evne og mot til å utforske og stille spørsmål ved utfordringer i egen samtid og visualisere dette gjennom eget arbeid med håndverksprodukter. Programfagene og kompetansemålene gir handlingsrom og mulighet for å tilpasse og organisere opplæringen lokalt.

Programfagene i den nye Vg1 læreplanen vil gi elevene som starter i Vg2 en bedre innsikt og mer dybdekunnskap i valgt område, enn de får med dagens Vg1 design og håndverk. Elevene kan få jobbe med materialer, teknikker, verktøy og maskiner mot sitt valgte yrke helt fra de starter i Vg1. På denne måten vil de tilegne seg kunnskap fra Vg1 og Vg2 som gjør deres kompetanse i overgangen til Vg3 mer relevant for arbeidslivet og læretiden i bedrift.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Det er ingen endringer i rammen for fag og timefordelingen for Vg1 yrkesfag. Det betyr at yrkesfaglig fordypning videreføres. De nye læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i august 2020 og blir fastsatt i februar/mars 2021. For skoleåret 2020-21 vil derfor høringsutkastene for Vg3 læreplanene i hvert utdanningsprogram brukes som grunnlag for YFF på Vg1.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!