Hva er nytt i håndverk, design og produktutvikling?

Håndverk, design og produktutvikling er et helt nytt utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. 

Dette er et skapende og praktisk fag. Elevene skal erfare og få god kjennskap til håndverkstradisjoner som utgjør grunnlaget for de yrkene Vg1 leder videre til. Utdanningsprogrammet leder til 41 ulike tradisjonelle håndverksyrker.