Vg1 håndverk, design og produktutvikling (DTH01‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier