Teaterproduksjon (DRA02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teaterproduksjon 1

 • bruke
  grunnleggende skuespillerteknikk i arbeid med teater og reflektere
  over ulike skuespillertekniske innganger i skapende arbeid
 • lese og tolke
  ulike relasjoner og sceniske situasjoner knyttet til kropp, rom, tid, tekst og publikum
 • skape teaterproduksjoner og reflektere
  over arbeidsprosess og forestillingenes endelige uttrykk
 • lytte aktivt i arbeid med improvisasjon og spillsituasjoner, og reagere åpent og inkluderende i arbeidsprosesser
 • reflektere
  over bruken av sentrale teaterfornyeres metoder i ulike sjangre og spillestiler
 • eksperimentere med og reflektere
  over bruk av sceniske virkemidler, ulike audiovisuelle løsninger og medieplattformer i teaterproduksjoner
 • utforske
  og drøfte
  teateret som ytringsform og arena for å stille spørsmål og belyse meninger, tanker og følelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering