Teaterproduksjon (DRA02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teaterproduksjon 1

  • bruke grunnleggende skuespillerteknikk i arbeid med teater og reflektere over ulike skuespillertekniske innganger i skapende arbeid
  • lese og tolke ulike relasjoner og sceniske situasjoner knyttet til kropp, rom, tid, tekst og publikum
  • skape teaterproduksjoner og reflektere over arbeidsprosess og forestillingenes endelige uttrykk
  • lytte aktivt i arbeid med improvisasjon og spillsituasjoner, og reagere åpent og inkluderende i arbeidsprosesser
  • reflektere over bruken av sentrale teaterfornyeres metoder i ulike sjangre og spillestiler
  • eksperimentere med og reflektere over bruk av sceniske virkemidler, ulike audiovisuelle løsninger og medieplattformer i teaterproduksjoner
  • utforske og drøfte teateret som ytringsform og arena for å stille spørsmål og belyse meninger, tanker og følelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering