Teaterproduksjon (DRA02‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Skuespilleren

Samspill og respons

Improvisasjon

Arbeidsetikk