Teaterproduksjon (DRA02‑02)
Kjerneelementer

Skuespilleren

Samspill og respons

Improvisasjon

Arbeidsetikk