Teaterproduksjon (DRA02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teaterproduksjon 2

 • utforske
  og utfordre teaterfagets mangfold og muligheter i scenisk arbeid
 • skape scenisk nærvær i spillsituasjoner ved å bruke
  ulike skuespillertekniske innganger
 • kommunisere verbalt og nonverbalt i interaksjon med spillpartnere og publikum, og tilpasse diksjon og volum til ulike spillerom
 • utforske
  ulike sjangre og spillestiler, og bruke
  ulike metodiske innganger til å produsere scenisk materiale og bruke
  disse i et selvstendig scenisk uttrykk i formidling til et publikum
 • drøfte
  grenseganger mellom det personlige, private og profesjonelle i arbeid med teater og bruke
  innsikten om dette i produksjonsarbeid
 • integrere tekniske og scenografiske løsninger i ulike performative uttrykk og teaterproduksjoner og reflektere
  over bruk av multimediale løsninger og medieplattformer
 • drøfte
  teaterets performative og relasjonelle muligheter og teateret som arena for ulike ytringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering