Teaterproduksjon (DRA02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teaterproduksjon 2

  • utforske og utfordre teaterfagets mangfold og muligheter i scenisk arbeid
  • skape scenisk nærvær i spillsituasjoner ved å bruke ulike skuespillertekniske innganger
  • kommunisere verbalt og nonverbalt i interaksjon med spillpartnere og publikum, og tilpasse diksjon og volum til ulike spillerom
  • utforske ulike sjangre og spillestiler, og bruke ulike metodiske innganger til å produsere scenisk materiale og bruke disse i et selvstendig scenisk uttrykk i formidling til et publikum
  • drøfte grenseganger mellom det personlige, private og profesjonelle i arbeid med teater og bruke innsikten om dette i produksjonsarbeid
  • integrere tekniske og scenografiske løsninger i ulike performative uttrykk og teaterproduksjoner og reflektere over bruk av multimediale løsninger og medieplattformer
  • drøfte teaterets performative og relasjonelle muligheter og teateret som arena for ulike ytringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering