KjerneelementVg2 aktivitør (AKT02‑04)

Aktivisering og meistring

Aktivitetsleiing og administrasjon

Kvalitetssikring, etikk og teknologi