Grunnleggjande ferdigheiterVg2 aktivitør (AKT02‑04)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter