Fagrelevans og sentrale verdiarVg2 aktivitør (AKT02‑04)