Forsøkslæreplan – valgfag i praktisk håndverksfag

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen og er nå tilgjengelig som en forsøkslæreplan. Kommuner og skoler som ønsker det, kan ta i bruk valgfaget fra høsten 2019.

Faget skal gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere håndverk og bidra til at de opplever mestring i eget skapende arbeid. Elevene kan prøve ut ulike sider av håndverksfag og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer. Det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole.

Valgfaget henter elementer fra fagene kunst og håndverk, duodji og utdanningsvalg.

Læreplanen i praktisk håndverksfag

Om forsøkslæreplanen

Forsøkslæreplan i valgfaget er utarbeidet med ny læreplanstruktur. Det betyr at læreplanen forholder seg til ny overordnet del med endret kompetansedefinisjon, kjerneelementer og tverrfaglig tema. Mer informasjon om struktur i læreplaner finner du her.

Skolene må følge dagens  bestemmelser om vurdering i valgfag. Disse bestemmelsene er beskrevet i  valfag på ungdomstrinnet Udir-7-2012.

Læreplanen i praktisk håndverksfag er et utkast, og alle valgfagene skal samlet på høring høsten 2019. Vi jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!