Praktisk håndverksfag (PHF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • forstå
  og følge arbeidstegninger eller instruksjoner for å lage et produkt
 • velge verktøy og begrunne valget, og bruke
  og vedlikeholde verktøyene på en trygg måte
 • holde orden og oversikt i arbeidet og på arbeidsplassen
 • utforske
  og beskrive
  råmaterialers egenskaper og bruksområder
 • drøfte
  valg av råmaterialer og produksjon i et bærekraftig perspektiv
 • ferdigstille produkter på en håndverksmessig, funksjonell, kreativ og estetisk måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering