Praktisk håndverksfag (PHF01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier