Praktisk håndverksfag (PHF01‑02)
Kjerneelementer

Håndverksferdigheter

Fra materialer og råvarer til ferdig produkt