Praktisk håndverksfag (PHF01‑02)
Vurderingsordning