Om videreutdanning for yrkesfaglærere

Finn informasjon om ordningen, målgruppe, studietilbud, finansiering, endringer og frafall. Fristen for å søke på videreutdanning er 1. mars hvert år.

Hvem kan søke?

Videreutdanningsordningen er for yrkesfaglærere som er i arbeid i

  • videregående opplæring
  • voksenopplæring på videregående nivå
  • skoler som er godkjent etter privatskoleloven og har driftstillatelse

Studietilbud

Lærere kan søke på tilbud i Udirs studiekatalog eller andre studietilbud som gir studiepoeng.

Vikarordning, stipendordning og utgifter

  • I vikarordningen får skoleeier vikarmidler og læreren får fri til å studere.
  • I stipendordningen får læreren utbetalt et stipend.

I søknadsskjemaet kan læreren oppgi første- og andreprioritet i valg av stipend- eller vikarordning. Hvis skoleeier godkjenner søknaden, velger skoleeier samtidig ett av alternativene læreren har satt opp.

Utsettelser, endringer og frafall