Slik søker du videreutdanning for yrkesfaglærere

Viktige datoer for studieåret 2020-2021

1. februar: Søknadsskjema for lærere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for lærere

22. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

1. september: Frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse

Desember: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for høstsemesteret til skoleeierne

15. mars 2020: Frist for skoleeiere for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret

Juni: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for vårsemesteret til skoleeierne

Hvis du ønsker å søke på et tilbud for yrkesfaglærere i studiekatalogen, må du sjekke hvilke tilbud arbeidsgiveren din har avtale med universitet/høgskole om. Snakk med din rektor om hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Finn et studietilbud du ønsker å søke på, og registrer søknaden i søknadssystemet på Udir sine nettsider. Du kan enten søke på et studietilbud fra Udir sin studiekatalog, eller et annet videreutdanningstilbud som et universitet eller høgskole tilbyr.

Husk at du også må søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet etter fristene som gjelder for studiet.

Du må logge deg på søknadssystemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Du kan selv redigere opplysningene i søknaden din fram til 1. mars.

Dersom du har problemer med innlogging eller andre spørsmål må du ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide. Når søknaden er sendt skal du motta en kvittering på e-post. Kontroller at informasjonen på kvitteringen stemmer.

Etter at søknaden er sendt

Innen 22. mars skal skoleeier godkjenne eller avslå søknader, og prioritere mellom godkjente søknader. Når skoleeier har behandlet søknaden din, skal du motta en e-post hvor det står om skoleeieren har godkjent eller avslått søknaden din, samt hvilken finansieringsordning skoleeier har godkjent søknaden din for. Søknader som er godkjent av skoleeier vil deretter bli sendt til Utdanningsdirektoratet og behandlet der.

Dersom du har fått godkjent søknad om stipend eller vikarordning for å delta på et tilbud i studiekatalogen, må du umiddelbart søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som du er blitt fordelt til. Send inn nødvendig dokumentasjon, slik at høgskolen /universitetet kan vurdere og foreta selve opptaket i tråd med opptakskravene til hvert studium. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!