Søknadsprosessen og viktige frister for yrkesfaglærere

Her finner du informasjon om søknadsprosessen, finansiering, endringer og frafall. Fristen for å søke på videreutdanning er 1. mars hvert år. 

Steg i søknadsprosessen

Før søknadsprosessen begynner er det viktig at yrkesfaglæreren snakker med lederen sin for å avklare kompetansebehovet. 

Skoleeier skal følge opp yrkesfaglærere