Behandling av søknader studieåret 2024–2025

Fristen for å behandle søknader er 15. mars.

Fra 2. mars får barnehage- og skoleeiere tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet. For private og statlige barnehager og skoler er det styrer og rektor som har rollen som søknadsbehandler i systemet.

Eiere skal behandle søknader til

 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Videreutdanning for lærere
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere
 • Styrerutdanning
 • Rektorutdanning
 • Utdannings- og rekrutteringsstipend. Skoleeiere søker og behandler disse innen 15. mars.

Hvordan gjennomføre søknadsbehandlingen

 1. Gå til søknadssystemet for eiere og logg deg på med ditt UBAS-brukernavn og UBAS-passord. Sørg for at du har riktig rolle i UBAS (se under).
 2. Velg hvilken videreutdanningsordning du skal behandle søknader til og 2024.
 3. Gjør eventuelle endringer i eksisterende søknader og hent inn nye søknader om ønskelig.
 4. Godkjenn eller avslå søknadene, og prioriter mellom godkjente søknader.
 5. Send godkjente søknader videre.

Etter at søknadene er behandlet og sendt til Utdanningsdirektoratet, har barnehage- og skoleeier ansvar for den videre dialogen med søkeren.

Etter 15. mars er søknadene ikke lenger tilgjengelige for behandling.

Fra 16. mars vil Utdanningsdirektoratet behandle søknader som er godkjent av barnehage- og skoleeiere, og styrere for private barnehager. Eiere, og styrere for private barnehager kan logge seg inn i søknadssystemet og se resultatet av søknadsbehandlingen senest 1. mai.