Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS)

UBAS er laget for at dere som bruker våre nettjenester skal kunne logge på med samme brukernavn og passord på flere tjenester.

Logg inn i UBAS

Dette er tjenestene du kan logge deg inn i med UBAS-brukernavn og passord:

 • BASIL
 • Elevundersøkelsen, Foreldre- og Lærerundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen for barnehager
 • Lærlingundersøkelsen og Lærerbedriftundersøkelsen
 • ElevtallPrivateGrunnskoler - Korreksjonsordningen
 • GSI
 • Høring
 • Kompetanseutvikling – søknader om videreutdanning
 • NSR - Nasjonalt Skoleregister
 • NBR – Nasjonalt Barnehageregister
 • NOR – Nasjonalt register for Opplæringskontor 
 • RefLex – egenvurdering av regeletterlevelse
 • Skoleporten
 • Statistikkportalen
 • Ståstedsanalyse for Barnehage
 • TertialRappFM
 • Tavla

Distribuert administrasjon av brukere

De tjenestene i direktoratet som krever innlogging, er primært rettet mot barnehagen og grunnopplæringen. Administrasjon av brukere organiseres derfor i samsvar med organiseringen av sektoren:

 • Utdanningsdirektoratet gir administrasjonsrettigheter til fylkesmannen
 • Fylkesmannen gir administrasjonsrettigheter til kommuner og fylkeskommuner (både skoleeiere og barnehagemyndighet) og til private skoler
 • Kommunene eller fylkeskommunene gir administrasjonsrettigheter til barnehager, offentlige skoler og til opplæringskontor

Alle som er tildelt administrasjonsrettigheter kan delegere slike rettigheter til andre i samme enhet eller underliggende enheter.

Logg inn i UBAS for å administrere brukere

Hvordan får man tildelt brukernavn og passord?

Dersom du mangler brukernavn og passord til en av nettjenestene, tar du kontakt ut fra hvem du er og hvor du jobber:

Tabellen viser hvem du skal ta kontakt med: 
Jobber somTa kontakt med
ansatt på skole, opplæringskontor eller barnehage  leder eller styrer eller den de har delegert administrasjonsrettigheter til
skoleleder i offentlig skole skoleeier (kommune eller fylkeskommune)
styrer i barnehage eller eier av privat barnehage barnehagemyndighet i kommunen
leder på opplæringskontor fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger
skoleleder i privatskole Fylkesmannen i det fylket skolen ligger
offentlig skoleeier Fylkesmannen i det fylket skolen ligger
barnehagemyndighet i kommune Fylkesmannen i det fylket barnehagen ligger
fylkesmannen Utdanningsdirektoratet
revisor for privat barnehage styrer i barnehage

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!