Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS)

UBAS er laget for at dere som bruker våre nettjenester skal kunne logge på med samme brukernavn og passord på flere tjenester.

Logg inn i UBAS

Dette er tjenestene hvor du kan bruke UBAS for tilgangsstyring og pålogging:

 • BASIL
 • Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen for barnehager
 • Lærlingundersøkelsen og Lærerbedriftundersøkelsen
 • ElevtallPrivateGrunnskoler – Korreksjonsordningen
 • GSI – Grunnskolens informasjonssystem
 • Innsamlingsportalen – data fra private videregående skoler
 • Høring
 • Kompetanseutvikling – søknader om videreutdanning
 • EPF-ekstern – søknad om prosjektmidler
 • NSR – Nasjonalt skoleregister
 • NBR – Nasjonalt barnehageregister
 • NOR – Nasjonalt register for opplæringskontor 
 • RefLex – egenvurdering av regeletterlevelse
 • Skoleporten
 • Statistikksystemet
 • Ståstedsanalyse for barnehage
 • Ståsteds- og organisasjonsanalyse for skole
 • TertialRappFM – tertialrapportering fra fylkesmennene
 • Tavla

Distribuert administrasjon av brukere

De tjenestene i direktoratet som krever innlogging, er primært rettet mot barnehagen og grunnopplæringen. Administrasjon av brukere organiseres derfor i samsvar med organiseringen av sektoren:

 • Utdanningsdirektoratet gir administrasjonsrettigheter til fylkesmannen
 • Fylkesmannen gir administrasjonsrettigheter til kommuner og fylkeskommuner (både skoleeiere og barnehagemyndighet) og til private skoler
 • Kommunene eller fylkeskommunene gir administrasjonsrettigheter til barnehager, offentlige skoler og til opplæringskontor

Alle som er tildelt administrasjonsrettigheter kan delegere slike rettigheter til andre i samme enhet eller underliggende enheter.

Logg inn i UBAS for å administrere brukere

Hvordan får man tildelt brukernavn og passord?

Dersom du mangler brukernavn og passord til en av nettjenestene, tar du kontakt ut fra hvem du er og hvor du jobber:

Tabellen viser hvem du skal ta kontakt med: 
Jobber somTa kontakt med
ansatt på skole, opplæringskontor eller barnehage  leder eller styrer eller den de har delegert administrasjonsrettigheter til
skoleleder i offentlig skole skoleeier (kommune eller fylkeskommune)
styrer i barnehage eller eier av privat barnehage barnehagemyndighet i kommunen
leder på opplæringskontor fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger
skoleleder i privatskole Fylkesmannen i det fylket skolen ligger
offentlig skoleeier Fylkesmannen i det fylket skolen ligger
barnehagemyndighet i kommune Fylkesmannen i det fylket barnehagen ligger
fylkesmannen Utdanningsdirektoratet
revisor for privat barnehage styrer i barnehage

Bruk av Feide eller ID-porten i ny UBAS-versjon f.o.m 28.oktober 2019

Versjon 3.0 av UBAS ble innført 28.oktober 2019.  Her har du ved pålogging med UBAS mulighet til å bruke ditt brukernavn og passord fra Feide eller ID-porten, i stedet for UBAS-brukernavn og -passord. Det gir også mulighet, for de system som ønsker det, å kreve en sterkere autentisering ved pålogging. Dvs at man i tillegg til brukernavn og passord også må gi inn en éngangskode som man mottar på SMS. Tilgangsstyring til systemene som benytter UBAS, dvs tildeling av roller i systemene, vil fortsatt bli gjort av UBAS brukeradministratorer.

Forutsetninger for at du skal kunne bruke Feide i forbindelse med UBAS:

 • • Din vertsorganisasjon for Feide (kommune/ fylkeskommune) må ha oppgradert til nye Feide
 • • Første gang du bruker Feide i forbindelse med UBAS må du registrer deg som Udir-bruker med telefonnummer for mottak av SMS. Dette er ikke nødvendig hvis du allerede er registrert med telefonnummer i Udir sine systemer (for eksempel i eksamens- eller prøvetjenestene).

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!