Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS)

UBAS styrer brukertilgang til flere av våre nettjenester. En bruker kan i UBAS bli gitt tilgang til flere tjenester og kan benytte samme pålogging til disse. UBAS vil gradvis bli faset ut og erstattet av nyere påloggingsløsninger.

Disse tjenestene bruker fortsatt UBAS for tilgangsstyring

 • BASIL – Innrapportering for barnehager
 • Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen for barnehager
 • Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen
 • ElevtallPrivateGrunnskoler – Korreksjonsordningen
 • GSI – Grunnskolens informasjonssystem
 • Innsamlingsportalen – data fra private videregående skoler
 • Kompetanseutvikling – oppfølging søknader om videreutdanning
 • NSR – Nasjonalt skoleregister
 • NBR – Nasjonalt barnehageregister
 • NOR – Nasjonalt register for opplæringskontor
 • NLR – Nasjonalt register for lærebedrifter
 • NPR – Nasjonalt register for PP-tjenesten
 • NFR – Nasjonalt register for skolefritidsordningen
 • RefLex – egenvurdering av regelverksetterlevelse
 • Statistikksystemet/Statistikkbanken
 • Qlik – analysebrett
 • Ståstedsanalyse for skole
 • Ståstedsanalyse for PPT