Styrerutdanning

Både styrere og assisterende styrere kan søke.

Søknadsfristen for opptak til styrerutdanning studieåret 2017-2018 var 1. mars. Udir behandler søknader som er godkjent av barnehageeiere innen utgangen av april.

 

Evaluering

Deltakerne opplever at styrerutdanningen gir dem anledning til å reflektere over egen ledelsespraksis og at de står sterkere til å møte utfordringer i jobben.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!