Krav og forventninger til en styrer

Styreren har ansvar for at barnehagen fungerer godt som lærende organisasjon og pedagogisk virksomhet.

For at barnehagen skal ha et læringsmiljø som utfordrer og utvikler barnehagens praksis må styreren:

  • sørge for at det er gode vilkår for læring og utvikling i hele organisasjonen
  • ha god barnefaglig kunnskap og evne til å lede utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
  • være godt kjent med og følge relevant lovverk med forskrift som regulerer barnehagens virksomhet

Utdanningsdirektoratet beskriver nærmere om ledelse i barnehagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!