Om styrerutdanningen

Utviklingen innenfor barnehagesektoren stiller krav til god ledelse. Både styrere og assisterende styrere kan søke styrerutdanningen. 

Styrer har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og personalansvar.

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet, i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene.

Styrerutdanning - lederutdanning på deltid

Lederutdanning for styrere og assisterende styrere er en utdanning for styrere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar.

Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid mens styrer er i arbeid.

Hvem kan søke på utdanningen?

Den som søker på utdanningen, må arbeide som styrer eller assisterende styrer og ha en utdanning som er godkjent.

Assisterende styrere kan også søke styrerutdanningen. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.

Styrere skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet. 

Hva inneholder utdanningen?

  • lederrollen som daglig leder av barnehagen
  • barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • utviklings- og endringsarbeid
  • tidlig innsats og inkluderende fellesskap 
  • samarbeid med andre