Om styrerutdanningen

Utviklingen innenfor barnehagesektoren stiller krav til god ledelse. Både styrere og assisterende styrere kan søke styrerutdanningen. 

Styrer/ daglig leder har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og personalansvar.

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet, i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene.

Styrerutdanning - lederutdanning på deltid

Lederutdanning for styrere og assisterende styrere er en utdanning for styrere/ daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar.

Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid mens styrer/daglig leder er i arbeid.

Hvem kan søke på utdanningen?

Den som søker på utdanningen må arbeide som styrer/daglig leder og ha en utdanning som er godkjent jf. barnehagelovens § 17. Styrer. Det betyr at styrere eller assisterende styrer som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass.

Assisterende styrere kan også søke styrerutdanningen. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.

Styrere/daglig leder skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet. 

Hva inneholder utdanningen?

  • lederrollen-rollen som styrer og leder av barnehagen
  • barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • utvikling -og endringsarbeid
  • tidlig innsats og inkluderende fellesskap 
  • samarbeid med andre 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!