Resultat av søknadsbehandlingen – styrerutdanning

331 søkere får tilbud om studieplass høsten 2024.

Udir mottok 366 søknader til styrerutdanningen. 331 søknader ble godkjent av barnehageeiere innen fristen 15. mars. De godkjente søknadene er behandlet videre av oss, og alle har fått tilbud om studieplass.

Alle søkere får beskjed

Barnehageeiere må informere søkere om resultatet av søknadsbehandlingen. Studieinstitusjonene skal registrere i søknadssystemet om søkere takker ja eller nei til studieplassen.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på styrerutdanning@udir.no.