Resultat av søknadsbehandlingen - styrerutdanning

375 søkere får tilbud om studieplass høsten 2020.

402 søknader var godkjent av barnehageeiere ved deres frist 15. mars. De godkjente søknadene er behandlet videre av oss, og 375 søkere får tilbud om studieplass.

Søknadene som er avslått kommer fra søkere som er assisterende styrere med lav prioritering fra eiere, samt valgt studiested med oversøking. I tillegg var det våren 2020 oversøking til noen av studiestedene. I tråd med prioriteringene og budsjettrammene har direktoratet i disse tilfellene gitt tilbud til styrere, og assisterende styrere har ikke blitt prioritert.

Barnehageeiere må informere søkere om resultatet av søknadsbehandlingen. Studieinstitusjonene skal registrere i søknadssystemet om søkere takker ja eller nei til studieplassen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!