Resultat av søknadsbehandlingen - styrerutdanning

350 søkere får tilbud om studieplass høsten 2023.

Udir mottok 393 søknader til styrerutdanningen. 350 søknader ble godkjent av barnehageeiere innen fristen 15. mars. De godkjente søknadene er behandlet videre av oss, og alle har fått tilbud om studieplass.

Alle søkere får beskjed

Barnehageeiere må informere søkere om resultatet av søknadsbehandlingen. Studieinstitusjonene skal registrere i søknadssystemet om søkere takker ja eller nei til studieplassen.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på styrerutdanning@udir.no.