Resultat av søknadsbehandlingen - styrerutdanning

367 søkere får tilbud om styrerutdanning studieåret 2019/2020.

407 søknader var godkjent av barnehageeiere ved deres frist 15. mars. De godkjente søknadene er behandlet videre av oss, og 367 søkere får tilbud om studieplass.

Søknadene som er avslått kommer fra søkere som ikke oppgir å være styrere eller assisterende styrere. I tillegg var det våren 2019 oversøking til noen av studiestedene. I tråd med prioriteringene og budsjettrammene har direktoratet i disse tilfellene gitt tilbud til styrere, og assisterende styrere har ikke blitt prioritert.

Barnehageeiere må informere søkere om resultatet av søknadsbehandlingen. Studieinstitusjonene skal registrere i søknadssystemet om søkere takker ja eller nei til studieplassen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!