Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for styrere er 1. mars hvert år.

I private barnehager er det styrer som har rollen som barnehageeier i søknadsprosessen. Frister for barnehageeier er derfor beskrevet som barnehageeier (styrer).

Behandling av personopplysninger

Det er kun barnehageeier (styrer) og Utdanningsdirektoratet som får tilgang til opplysningene du oppgir i søknadsskjemaet ditt. Dersom du får studieplass, vil opplysningene også videresendes til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Dersom barnehageeier (styrer) ikke godkjenner søknaden, blir den ikke behandlet av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene fra alle søkere vil kunne benyttes til ulike anonymiserte statistikker. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Ler mer om behandling av personopplysninger på udir.no.