Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 (PIN2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • arbeide i tråd med de HMS-krav skolen stiller til arbeidet og til rutiner for orden og renhold
 • lage planer for arbeidsoppgaver og materialbehov i henhold til arbeidsbeskrivelser
 • klargjøre, stille inn, betjene og overvåke produksjonsmaskiner og utstyr
 • velge materialer for bearbeiding, ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • programmere og redigere CNC-program for maskiner og utstyr
 • skjære, kutte, sage, stanse, lokke og forme etter arbeidstegninger
 • utføre sponbearbeiding etter arbeidstegninger og instruksjoner
 • gjøre rede for ulike metoder og prosesser for støping og materialforming
 • velge skjæreverktøy og stille inn skjæredata for manuelle og styrte maskiner etter tegninger og instruksjoner
 • overflatebehandle materialer og gjøre rede for ulike metoder og teknikker
 • velge og bruke sammenføyingsmetoder og instruksjoner etter arbeidsbeskrivelser
 • gjøre rede for bruksområder for og håndtering av gasser og kjemikalier på fagets områder
 • sette sammen og modifisere enkle konstruksjoner etter spesifikasjoner
 • gjøre rede for bruksområder for og egenskaper ved stål, lettmetaller, kompositter, papir og nye materialtyper
 • simulere og teste materialer og materialegenskaper
 • utføre varmebehandlingsprosesser for deler og materialer i samsvar med arbeidsoppgave
 • gjøre rede for spenningsrekka og konsekvensene av å sette sammen ulike materialer med hensyn til korrosjon
 • utføre stropping, anhuking og signalgiving etter gjeldende regelverk

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!