Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 (PIN2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industriteknologi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i industriteknologi innebærer å delta i diskusjoner om sikkerhet, valg av faglige løsninger og planlegging og gjennomføring av arbeidet.

Å kunne utrykke seg skriftlig i industriteknologi innebærer å utforme planer, rapporter, måleresultater og avviksrapporter.

Å kunne lese i industriteknologi innebærer å følge håndbøker, instrukser, gjeldende regelverk, standarder og HMS-prosedyrer. Det innebærer også å bruke tegninger, arbeidsbeskrivelser, utstyrsmanualer og produktdatablad.

Å kunne regne i industriteknologi innebærer å foreta beregninger knyttet til programmering, dimensjonering og maskininnstillinger.

Å kunne bruke digitale verktøy i industriteknologi innebærer å arbeide med tegninger og rapporter. Det innebærer også å programmere og feilsøke på ulike styre- og reguleringssystemer.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!