Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 (PIN2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke tekniske tegninger, skjemaer og arbeidsbeskrivelser i planlegging, produksjon og vedlikehold
  • bruke digitale verktøy til å utarbeide 2- og 3-dimensjonale tegninger
  • forklare hovedprinsipper i et kvalitetssikringssystem
  • utføre arbeidsoppgaver etter gitte kvalitetskrav og foreta egenvurdering
  • vurdere risiko ved arbeidsoppgaver i henhold til regler for HMS
  • bruke produktdatablader i arbeid med utstyr og kjemikalier
  • registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og foreslå korrigerende tiltak
  • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver og vurdere resultatet av eget arbeid
  • følge reglene til skolens kildesortering og avfallshåndtering

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!