Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i gruppesamtaler
 • bruke kunnskap om språk og tekst i samtaler om og vurdering av tegnspråktekster
 • bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • drøfte krav til forberedelse og gjennomføring av presentasjoner når situasjonen krever bruk av tolk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese tekster i ulike sjangere og drøfte innhold, form og formål
 • produsere fagtekster knyttet til eget utdanningsprogram
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike formål og mottakere i skole, samfunn og arbeidsliv
 • gjøre rede for og bruke ulike språklige og estetiske virkemidler i sakprosa og kreative tekster, og forklare hvilken funksjon de har
 • vurdere og redigere egne tekster ut fra faglige kriterier

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sentrale sider ved flerspråklighet og relatere drøftingen til egen flerspråklighet
 • forklare språklige og grammatiske særtrekk ved norsk tegnspråk sammenlignet med andre språk og med «International Sign» - IS
 • forstå, gjengi og kommentere tekster på svensk og dansk tegnspråk
 • gjøre rede for og vurdere hvordan sjangere og språkvarianter i tegnspråk brukes av representanter for ulike grupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • dokumentere og gjøre rede for hvordan norsk tegnspråk har blitt påvirket og endret over tid
 • beskrive og forklare uttrykksformer i døvekulturen
 • drøfte og sammenligne et utvalg nyere tegnspråktekster og film av eller om døve

Side 10 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!