Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • innlede til og lede møter og diskusjoner
 • drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold
 • vurdere andres tegnspråklige framføringer ut fra faglige kriterier
 • forstå og gjengi enkle ytringer på et tegnspråk fra et engelskspråklig land

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese et bredt utvalg tegnspråktekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet og reflektere over innhold og form
 • uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på avleste tekster
 • referere og oppsummere tegnspråktekster
 • produsere fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • strukturere og bygge opp tegnspråktekster i ulike sjangere med variert tegnforråd og setningsbygning
 • eksperimentere med ulike tegnspråklige virkemidler og stilvarianter
 • vurdere andres tegnspråktekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • presentere fagstoff med forståelse for hvem mottakergruppen er
 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • bruke digitale verktøy i produksjon av tegnspråktekster og sammensatte tekster
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte, og gjøre rede for bruk av kilder

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan tegnspråktekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
 • finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med andre varianter av tegnspråk
 • forklare noen likheter og forskjeller mellom å bruke tegnspråk spontant og forberedt
 • gi eksempler på hvordan tegn dannes og endres over tid
 • forstå og gjenfortelle enkle tekster på svensk og dansk tegnspråk
 • presentere nordiske døve kunstnere og deres arbeid
 • gjøre rede for utviklingstrekk i døves historie
 • diskutere og vurdere bruk av tegnspråk i media og digitale informasjonskanaler

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!