Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • innlede til og lede møter og diskusjoner
 • drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold
 • vurdere andres tegnspråklige framføringer ut fra faglige kriterier
 • forstå og gjengi enkle ytringer på et tegnspråk fra et engelskspråklig land

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese et bredt utvalg tegnspråktekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet og reflektere over innhold og form
 • uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på avleste tekster
 • referere og oppsummere tegnspråktekster
 • produsere fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • strukturere og bygge opp tegnspråktekster i ulike sjangere med variert tegnforråd og setningsbygning
 • eksperimentere med ulike tegnspråklige virkemidler og stilvarianter
 • vurdere andres tegnspråktekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • presentere fagstoff med forståelse for hvem mottakergruppen er
 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • bruke digitale verktøy i produksjon av tegnspråktekster og sammensatte tekster
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte, og gjøre rede for bruk av kilder

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan tegnspråktekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
 • finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med andre varianter av tegnspråk
 • forklare noen likheter og forskjeller mellom å bruke tegnspråk spontant og forberedt
 • gi eksempler på hvordan tegn dannes og endres over tid
 • forstå og gjenfortelle enkle tekster på svensk og dansk tegnspråk
 • presentere nordiske døve kunstnere og deres arbeid
 • gjøre rede for utviklingstrekk i døves historie
 • diskutere og vurdere bruk av tegnspråk i media og digitale informasjonskanaler

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!