Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg2 - studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
 • beherske og forklare prinsippene i enkel kommunikasjon på ”International Sign” - IS
 • presentere faglige emner og gi veiledende tilbakemelding på andres presentasjoner

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese og analysere tegnspråktekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • produsere kreative, informative, argumenterende og resonnerende tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
 • planlegge, gjennomføre og vurdere presentasjoner med tolk

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og sammenligne utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
 • gjøre rede for og drøfte hvordan norsk tegnspråk har blitt og blir påvirket av andre tegnspråk og av norsk
 • gjengi og sammenligne form og innhold i et utvalg nordiske tegnspråktekster
 • vurdere sammenhengen mellom språk og identitet og drøfte hvordan identitet kan påvirke kulturelle uttrykksformer i et tegnspråkmiljø
 • analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
 • tolke og drøfte et utvalg tegnspråktekster fra ulike tider, og kommentere form og innhold

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!